Tatacara Pelupusan Peralatan ICT Sekolah

Tatacara Mengisi Borang Pelupusan Aset Alih Kerajaan


DEFINASI PELUPUSAN

Pelupusan adalah satu tindakan untuk mengeluarkan aset daripada milikan,kawalan, simpanan, dan rekod mengikut kaedah - kaedah yang di tetapkan

OBJEKTIF PELUPUSAN

Memastikan Jabatan :

1.Tidak menyimpan harta benda yang tidak boleh di gunakan / tidak di perlukan lagi

2.Mendapat hasil pulangan yang terbaik

3.Menjmat ruang stor / pejabat


JENIS ASET ALIH

1.Aset Kementerian / Jabatan yang di perolehi daripada wang kerajaan

2.Aset yang di terima sebagai hadiah atau sumbangan

3.Sampel / barang contoh untuk tender / kontrak

4.Aset yang di lucut hak


JUSTIFIKASI PELUPUSAN

1.Barang pecah dan rosak

2.Habis tempoh penggunaan ekonomik

3.Tidak ekonomik di baiki

4.Usang

5.Tamat tarikh luput

6.Melebihi keperluan

7.Tidak sesuai lagi di gunakan - perkembangan teknologi

8.Disyorkan selepas urusan verifikasi, pengiraan stok dan pemeriksaan stokPROSES PELUPUSAN KERJA


Lampiran 1: Contoh borang KEW PA -16Lampiran 2 : Contoh borang KEW PA-17


Contoh Surat Permohonan Pelupusan Alat ICT

Contoh Surat " PERLANTIKAN AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERINGKAT SEKOLAH"


Lagi Contoh Borang Kew PA 17
Semoga ini dapat membantu... PTP1


blogger templates | Make Money Online